Hide metadata

dc.contributor.authorMykland, Maria
dc.date.accessioned2018-01-20T22:27:27Z
dc.date.available2018-01-20T22:27:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMykland, Maria. Syntese og karakterisering av zeotype-materialer med AFI-type struktur. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59643
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt flere mål. Det første var å syntetisere AlPO-5 krystaller med varierende lengde samt undersøke effekten synteseparameterne konsentrasjon og aldring av syntese-gel kan ha på morfologi og størrelse. Dette ble videre brukt i forsøk på inkorporer kobber i strukturen til AlPO-5. Et mål for oppgaven har vært å lage AlPO-5 krystaller med kontrollert form, slik at det er mulig å kontrollere lengden på kanalene i strukturen. Kanalene i AlPO-5 er 1-dimensjonale. Disse er ofte parallelle med lengderetningen til krystallene. For å unngå diffusjonsbegrensinger bør derfor en AlPO-5 ha en morfologi som minimerer diffusjonsveien langs kanalene, eksempelvis plater. Det ble også gjort forsøk på å substituere Al3+ med Cu2+ for å gi materialet andre egenskaper. Vanninnholdet i syntese-gel har vist seg å påvirke forholdet mellom nukleering og krystallvekst. Lavt vanninnhold ga korte og brede krystaller, mens høyt vanninnhold fremmet krystallvekst og gav lange og tynne krystaller. Dette kom tydelig frem ved å gjøre synteser hvor vanninnholdet gradvis ble øket. Forskjellen i krystallform var målbar, selv når forskjellen i vanninnhold var liten. Det ble også sett på samspillet mellom vanninnholdet og aldring av syntese-gelen. Aldring av gelen er en lite undersøkt syntese-parameter. Det er her vist at aldring er en parameter som kan brukes for å oppnå forskjellige krystall-morfologier. Aldring av syntese-gelen fremmer nukleering, og effekten endres ved ulike konsentrasjoner. Ved høy konsentrasjon førte økende aldring til lengre krystaller. Når konsentrasjonen var middels lav minket krystallene i lengde ved økende aldring. Ved veldig lav konsentrasjon var aldring nødvendig for å få dannet et krystallint produkt. Diffusjonsstudier i TAP-reaktor viste at diffusjon av tre forskjellige probemolekyler ikke ble påvirket av lengden til krystallene. Det har i dette prosjektet ikke lyktes å inkorporere kobber i gitteret til AlPO-5. Men det funnet at tilstedeværelsen av kobberioner i syntese-gelen påvirket morfologien til krystallene.nob
dc.language.isonob
dc.subjectAlPO-5
dc.subjectTAP
dc.subjectaldring
dc.subjectUorganisk materiale-syntese
dc.subjectzeolitter
dc.subjectzeotyper
dc.titleSyntese og karakterisering av zeotype-materialer med AFI-type strukturnob
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of Zeotype materials with AFI structureeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-20T22:27:27Z
dc.creator.authorMykland, Maria
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62320
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59643/1/Mykland_Master-ver7.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata