Hide metadata

dc.date.accessioned2018-01-15T15:39:39Z
dc.date.available2018-01-15T15:39:39Z
dc.date.created2017-12-16T22:10:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKrefting, Ellen Marie . Enevelde, offentlighet og Peter Frederik Suhms hemmeligheter. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. 2017, 385-411 Scandinavian Academic Press
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59623
dc.description.abstractI 1918 ble det utgitt et særtrykk av det danske tidsskriftet Vor Fortid som inneholdt en tidligere upublisert tekst av den danske historikeren, adelsmannen og frie intellektuelle Peter Frederik Suhm (1728-1798). Tittelen på denne teksten er «Hemmelige efterretninger om de danske konger efter souveraineteten». Det dreier seg om Suhms relativt korte, åpenhjertige, kritiske og frivole anekdotebaserte skildring av den politiske historien fra eneveldets innføring i 1660 og fram til ca. 1775, da de stadig mer dagbokspregete nedtegnelsene stopper brått med dronning Caroline Mathildes dødsdag. Ifølge Suhm-biografen Chr. Bruun var disse små og «slemme Historier» eller «Notitser» kjent av svært få personer på 1700-tallet. Blant disse få var litteraturhistorikeren og universitetsbiblioteker Rasmus Nyerup, som hadde laget en avskrift på 1790-tallet. Teksten er imidlertid ikke å finne i hans Suhmania fra 1799 (med undertittelen Eftersamling av Peter Friedrich Suhms for en Del tilforn utrykte Smaaskrifter etc). Hva er grunnen til at «Hemmelige efterretninger om de danske konger efter souveraineteten» aldri ble trykt under eneveldet? Hvorfor skrev Suhm den, og hva slags tekst er egentlig dette? Og hva forteller den om forholdet mellom politikk, hemmelighold og offentlighetens toleransegrenser under eneveldet? [...] Dette er en akseptert versjon av et kapittel i boken "Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814". © 2017 Scandinavian Academic Pressen_US
dc.languageNB
dc.publisherScandinavian Academic Press
dc.titleEnevelde, offentlighet og Peter Frederik Suhms hemmeligheteren_US
dc.typeChapteren_US
dc.creator.authorKrefting, Ellen Marie
cristin.unitcode185,14,33,0
cristin.unitnameInstitutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
dc.identifier.cristin1528451
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.btitle=Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814&rft.spage=385&rft.date=2017
dc.identifier.startpage385
dc.identifier.endpage411
dc.identifier.pagecount576
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62273
dc.type.documentBokkapittelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.isbn978-82-304-0211-5
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59623/4/Kapittel%2B13%2BKrefting%2Bendelig%2Bversjon%2B-%2Bvasket_godkjent+%281%29.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion
cristin.btitleEneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata