Hide metadata

dc.date.accessioned2017-12-12T10:56:06Z
dc.date.available2017-12-12T10:56:06Z
dc.date.created2006-12-21T15:49:24Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationGrønvik, Oddrun Tvedt, Lars Jørgen . Norsk Ordbok 2014 - presentasjon av eit komplekst leksikografisk verktøy. Nordiske Studier i Leksikografi 8. 2006, 143-150. København: Nordisk Forening for Leksikografi
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59324
dc.description.abstractNorsk Ordbok skal gjerast ferdig innan 2014. For å nå dette målet vart prosjektet Norsk Ordbok 2014 (NO 2014) oppretta, med ein utvida redaksjonsstab. Det vart naudsynt å innføre nye metodar og nye verktøy for å effektivisere redigeringsprosessen. Målsettinga med arbeidet vart også endra. I tillegg til å vere ei papirordbok, er det no eit mål at Norsk Ordbok skal gjerast tilgjengeleg i digital form. Med dette som utgangspunkt har prosjektet NO 2014 og Eining for digital dokumentasjon (EDD) ved Universitetet i Oslo utvikla eit spesiallaga redigeringssystem for ordboka. Redigeringssystemet har vakse fram i eit tett samarbeid mellom NO 2014 og EDD. Spesifiseringsarbeid og utviklingsarbeid har gått parallelt, og nye modular har blitt utvikla og innarbeida i systemet samstundes som redigeringssystemet har vore i bruk i redaksjonen. Vi vil i denne artikkelen kort skissere hovudfunksjonane til dette nye redigeringssystemet. Dette er ikkje ein fullstendig dokumentasjon eller presentasjon av systemet, men ei kortfatta innføring i kva hovudmodular vi har vald å ta med i systemet.en_US
dc.languageNN
dc.publisherNordisk Forening for Leksikografi
dc.titleNorsk Ordbok 2014 - presentasjon av eit komplekst leksikografisk verktøyen_US
dc.typeChapteren_US
dc.creator.authorGrønvik, Oddrun
dc.creator.authorTvedt, Lars Jørgen
cristin.unitcode185,14,35,60
cristin.unitnameNorsk Ordbok 2014
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin55018
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.btitle=Nordiske Studier i Leksikografi 8&rft.spage=143&rft.date=2006
dc.identifier.startpage143
dc.identifier.endpage150
dc.identifier.pagecount416
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62011
dc.type.documentBokkapittelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.isbn87-7533-007-5
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59324/2/Gr%25C3%25B8nvik_Tvedt_2006.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.btitleNordiske Studier i Leksikografi 8


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata