Hide metadata

dc.date.accessioned2017-12-11T14:39:14Z
dc.date.available2017-12-11T14:39:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59312
dc.description.abstractBartholinitt er en smertefull og plagsom infeksjon i de bartholinske kjertler i kvinners underliv som krever kirurgisk drenasje. Det finnes primært to ulike måter å behandle bartholinitt på, enten via incisjon og drenasje med påfølgende marsupialisering eller avlasting med Word®-kateter. Per i dag finnes det ingen generell konsensus rundt hvilken metode som er mest effektiv, og kunnskapsgrunnlaget er til dels tynt og svært sprikende. Det er gjort få komparative studier som sammenligner effekten av de to metodene, og evidensen for å velge den ene metoden over den andre er derfor tynn. Det finnes heller ingen klare retningslinjer for hvordan bartholinitt skal behandles hverken nasjonalt eller internasjonalt. Kvinneklinikken ved OUS Ullevål praktiserer i dag incisjon og drenasje med påfølgende marsupialisering. Marsupialisering er et relativt omfattende kirurgisk inngrep som krever anestesi og som må utføres på en operasjonssal. Prosedyren gjør derfor krav på betydelige ressurser både i form av utstyr, personell og tid på operasjonssalen. Behandlingen er vanligvis dagkirurgisk, men pasienter som møter på ettermiddagen eller kvelden for behandling blir ofte liggende inne i avdeling over natten og først behandlet påfølgende dag. Dette medfører lengre liggetid og utfordringer med å adekvat smertelindre pasienten under tiden. Til sammenligning kan drenasje med Word®-kateter gjøres dagkirurgisk/poliklinisk i lokalanestesi, behandlingen er mindre ressurskrevende og pasienten kan reise hjem samme dag. De få komparative studiene som er gjort viser at det ikke er noen signifikant forskjell i residiv mellom de to metodene. Behandlingstiden er imidlertid kortere ved bruk av Word®-kateter, pasientene oppnår raskere smertelindring og lavere forbruk av analgetika etter inngrepet, og de totale kostnadene er lavere. I tillegg vil man kunne behandle flere poliklinisk slik at liggetiden blir kortere, og en vil spare ressurser i forhold til anestesipersonell og kapasitet på operasjonssalene. Vi mener derfor at det er god grunn til å anbefale at Kvinneklinikken ved OUS Ullevål implementerer behandling av bartholinitt med Word®-kateter.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleBehandling av bartholinitt ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Incisjon og drenasje med Word® -kateter eller marsupialisering?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBjarkø, Vera Vik
dc.creator.authorDunseth, Eivind
dc.creator.authorDuong, Lynn
dc.creator.authorGrøn, Nina Aursnes
dc.creator.authorKopperstad, Camilla Christell
dc.creator.authorRudi, Dan Børge
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61997
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59312/1/K14-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata