Hide metadata

dc.date.accessioned2017-12-08T12:50:56Z
dc.date.available2017-12-08T12:50:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59225
dc.description.abstractTema/problemstilling: Observasjoner ved kirurgisk poliklinikk på Elverum sykehus viser at det vurderes flere akutte ankelskader daglig, men at det ikke er noen fast praksis for å avgjøre om de skal sendes til røntgen. Vurderingen foretas av turnusleger, og det er stor variasjon i praksis. Kunnskapsgrunnlag: Ifølge oppslagsverket UpToDate og systematiske oversikter har kriteriene en sensitivitet på nesten 100% og en beskjeden spesifisitet. Bruken burde kunne redusere antallet unødvendige røntgenbilder med 30-40%. (1) Tiltak/kvalitetsindikator: Antall rtg ankel ble valgt som kvalitetsindikator for prosjektet, da dette er målbart gjennom journalgjennomgang. Målet er at Ottawa-kriteriene skal benyttes i minst 90% av akutte ankelskader som kommer til kirurgisk poliklinikk i perioden 1/3-1/6 2018. Systematisk journalgjennomgang i forkant og spørreskjemaer til ortopeder og turnusleger sier noe om baseline før prosjektstart. I implementeringsfasen er internundervisning, informasjonsmateriell, jevnlige oppdateringer og belønning viktige tiltak, og vi foreslår her en konkret tidslinje med forankring i PUKK-modellen. (2) Ledelse/organisering: Prosjektet ledes av en prosjektgruppe med både eksterne medlemmer og ansatte fra ortopedisk avdeling. Gjennom hele prosessen er det fokus på å inkludere klinikerne selv, holde motivasjonen oppe og gi hver enkelt lege eierskap til prosjektet. Konklusjon: Vi mener at Ottawa-kriteriene bør innføres systematisk ved Elverum Sykehus. Det er en sikker kvalitetsforbedring som er svært klinisk relevant og krever enkle midler.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleInnføring av Ottawa-kriteriene ved kirurgisk poliklinikk på Elverum sykehus – Et kvalitetsforbedringsprosjekten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorDunseth, Stian
dc.creator.authorFlasnes, Ingunn Sæter
dc.creator.authorKjelland-Mørdre, Anine
dc.creator.authorLøvold, Markus Wang
dc.creator.authorSkølt, Ingvild
dc.creator.authorTangen, Ane
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61930
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59225/1/K1-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata