Hide metadata

dc.date.accessioned2017-12-08T12:44:27Z
dc.date.available2017-12-08T12:44:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59224
dc.description.abstractRapporten omhandler arkeologisk utgraving av et kokegropfelt og to steinansamlinger/ rydningsrøyser på Gården Arstad (17/1 og 104) i Stange kommune, Hedmark. Bakgrunnen for undersøkelsen er bygging av ny overføringsledning for vann mellom Hamar og Stange. Tiltakshaver er HIAS. Arstad ligger i Ottestad, i nordre del av Stange, nær grensen mot Hamar. Området er et bortimot fulldyrket landskap i utkant av boligbebyggelsen i Bekkelaget og ikke langt fra Åkersvika. To områder ble avdekt. Dette er id 101803, kokegropfelt, og id 101796, steinsamlinger/ rydningsrøyser. Et tredje område, id 101689 ble ikke prioritert gravd på grunn av mangel på tid. På kokegropfeltet ble det avdekt totalt 16 strukturer hvorav 14 er kokegroper og 2 ildsteder/bunn av kokegroper. Gropene er av to typer, små sirkulære og store ovale/rektangulære med avrundete hjørner. De store har en klar gjennomgående rødbrent rand i hele bunnen, mens dette er mindre tydelig i de runde. Massen i de store er hovedsakelig skjørbrent stein og kull. I de sirkulære er massen mer sandblandet. De skilte seg også med at toppen av de store hadde det over beskrevne sand/gruslaget. Begge typer er datert og er samtidige (ytre grenser er AD230-540). Det ble ikke funnet andre bosetningsspor og kokegropfeltet kan knyttes til de nærliggende gravfeltene i sør. Rydningsrøysene (id 101796) ble under utgraving tolket som små steinsamlinger fra nyere tid. De er lagt i utkanten av dagens jorde. I røysene lå et mørkt humuslag, men dette skilte seg ikke nevneverdig fra det nye dyrkingslaget. Det var ingen tegn til dyrkingslag under eller rundt røysene.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegroper og rydningsrøyser. Arstad, 17/1, 104, Norstad, 15/1, Stange kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRundberget, Bernt
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61927
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59224/1/RPT_H_Stange_Arstad_2008.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata