Hide metadata

dc.date.accessioned2017-11-24T17:11:04Z
dc.date.available2017-11-24T17:11:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59163
dc.description.abstractArne Johan Nærøy Utsira – en boplass fra slutten av den vestnorske pionértiden, s. 7 Almut Schülke og Håvard Hegdal Et unikt mesolittisk anheng fra Brunstad i Vestfold, s. 27 Jostein Bergstøl 8000 år gamle fangstgroper for elg?, s. 47 Egil Mikkelsen Hus fra førromersk jernalder i Østfold. Utgravninger av boplassområde på Tvistein, Skulberg i Spydeberg fra yngre bronsealder og førromersk jernalder, s. 63 Grethe Bjørkan Bukkemoen Ett hus – mange livsløp. Boligens biografi i førromersk jernalder belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim, s. 95 Elna Siv Kristoffersen og Bente Magnus Spor etter folkevandringstidens håndverkstradisjoner i Sogn, s. 119 Bjørn Ringstad En gullskatt fra Tornes i Romsdal, s. 141 Geir Grønnesby og Aina Heen-Pettersen Gården i yngre jernalder – et spørsmål om erkjennelse? Belyst ved utgravningen av et yngre jernalders gårdstun på Ranheim, s. 169 Kristin Armstrong Oma «[...] det treet, som ingen veit kvar det av rotom renn» Religion i førkristen tid, s. 189 Sæbjørg Walaker Nordeide Scener fra vikingtid som kilde til kosmologi, s. 207 Jan Brendalsmo Er Oslo hospitals kirkegård en fortsettelse av fransiskanerkirkens gravplass? Lokalisering av Gråbrødreklosterets gravplass ved hjelp av historiske kart og malerier, s. 221 Jostein Gundersen Forvaltningsarkeologi og forskningspublisering. En kvantitativ analyse av tidsskriftene Norwegian Archaeological Review, Viking og Primitive tider, s. 239 Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning, s. 261
dc.language.isonoen_US
dc.relation.ispartofViking http://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.titleViking, 78(2015)en_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61853
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59163/1/Viking_2015_web.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata