Hide metadata

dc.date.accessioned2017-11-22T13:33:17Z
dc.date.available2017-11-22T13:33:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59155
dc.description.abstractPasienter med diabetes har en betydelig økt risiko for utvikling av retinopati. Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler at pasienter med diabetes gjennomgår øyebunnsfotografi annethvert år (screening), eller hyppigere avhengig av resultatet fra tidligere undersøkelser. Studier viser imidlertid at norske pasienter i for liten grad etterfølger disse anbefalingene, og dermed får en behandling som ikke samsvarer med deres helserisiko. Fastleger har en vesentlig rolle i å sikre at deres pasienter får tilbud om nødvendig screening for diabetisk retinopati. Vi ønsker å vurdere hvordan oppfølging av type 2 diabetes (T2D)-pasienter i primærhelsetjenesten kan styrkes, med den hensikt å sikre oftalmologisk helse for denne pasientgruppen. Vi tar utgangspunkt i et fastlegekontor hvor årskontroll av T2D-pasienter utføres på ikke-strukturert vis. I dette mikrosystemet foreslår vi innføring av et strukturert skjema som grunnlag for årskontrollen, da spesifikt NOKLUS’ diabetesskjema. Dette tiltaket vil medføre at årskontrollen struktureres, bl.a. med et obligatorisk felt der dato for forrige retinopatiscreening må noteres. Dette virker som en påminnelse for fastlegen om behovet for øyebunnsfotografi. I tillegg mottar fastlegen en årsrapport som bl.a. inkluderer andel av diabetespasienter som har gjennomført øyebunnsfotografi, både for egne pasienter og på nasjonalt nivå. Innføring av NOKLUS’ diabetesskjema er gratis, uten vesentlige tekniske utfordringer og medfører minimalt ekstra arbeid for legen. Vi anser dette som et enkelt, kostnadseffektivt og virkningsfullt tiltak som kan bidra til bedret oftalmologisk helse og livskvalitet for T2D-pasienter.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleHvordan sikre øyeomsorgen hos pasienter med type 2-diabetes? Tiltak i allmennpraksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBlandhol, Mari
dc.creator.authorFougner, Christian
dc.creator.authorGrønli, Siri Nordeide
dc.creator.authorHiis, Halvard G.
dc.creator.authorHolte, Thea Elise
dc.creator.authorIngvaldsen, Pernille
dc.creator.authorTromsdal, Maria K.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61845
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59155/1/K10-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata