Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-30T10:34:22Z
dc.date.available2017-10-30T10:34:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58995
dc.description.abstractTinderholt 3 (ID 138151) ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2010 (Demuth 2011: 35). Lokaliteten ble påvist ved to positive prøvestikk med til sammen fire funn av flint og ble anslått til å ha en topografisk utstrekning på 770 m2. Beliggenheten på 106– 09 moh. antydet i henhold til strandlinjekurven en datering til siste halvdel av tidligmesolitikum, innenfor tidsrommet 8700–8500 f.Kr. Det ble totalt gjort 1317 littiske funn. Flint var det dominerende råstoffet, men enkelte biter med bergkrystall og røykkvarts ble også funnet. Gjenstandsmaterialet er teknologisk og morfologisk/typologisk ensartet og enfaset. De typologiske trekkene tyder på at funnene tilhører en tidligmesolittisk redskapstradisjon med funn av skiveøkser, irregulære makroflekker samt mikrolitter. Funnspredningen på lokaliteten synes å representere to opphold av lik karakter innenfor et relativt kort tidsrom. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Boplass fra eldre steinalder Tinderholt 3, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61472
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58995/1/Top_ark_rapport_T3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata