Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-30T10:30:35Z
dc.date.available2017-10-30T10:30:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58994
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 04.05-26.06.2015 arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Tinderholt 2 i Bamble kommune, Telemark. Tinderholt 2 (ID 146871) ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2011 i forbindelse med reguleringsplanen for ny E18 gjennom Bamble kommune. To positive prøvestikk ble gjort med til sammen tre funn. Lokaliteten ble anslått å være topografisk avgrenset til 230 m2 (Olsen 2012:193-195). Tinderholt 2 ble undersøkt i 2015 samtidig med Tinderholt 1 og 3. Beliggenheten på 104-107 meter over dagens havnivå viste i henhold til strandlinjen en datering i tidligmesolitikum rundt 8700-8600 f.Kr. Det ble gravd 80,5 m2 i lag 1 og det ble gjort 595 littiske funn på lokaliteten. Majoriteten av disse er av flint, men det foreligger også enkelte funn av bergkrystall. Gjenstandsmaterialet har et tidligmesolittisk preg med store flekker som indikerer bruk av direkte teknikk, samt et lite, men diagnostisk kjerne- og prosjektilmateriale. Det ble utført en flinttypeinndeling samt en utvidet teknologisk analyse av gjenstandsmaterialet. Det var problemer med kartfestingen av lokaliteten etter Telemark fylkeskommunes registrering, og dette førte til uklarheter omkring lokalitetsflatens avgrensning. Etter den innledende undersøkelsen forelå det kun et par enkeltfunn, og i hovedundersøkelsen kom det frem at funnkonsentrasjonene i hovedsak lå i ytterkanten av den definerte lokalitetsflaten i nordvest og utenfor avgrensningen i nordøst. De to funnkonsentrasjonene indikerer at Tinderholt 2 er rester av et eller flere kortere opphold på nordsiden av Tinderholtøya. Det er mulig at aktiviteten på flaten kan relateres til den samtidige lokaliteten Tinderholt 3. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE-18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Boplass fra eldre steinalder, Tinderholt 2, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61469
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58994/1/Top_ark_rapport_T2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata