Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-30T10:26:09Z
dc.date.available2017-10-30T10:26:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58993
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 04.05-26.06. 2015 arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Tinderholt 1 i Bamble kommune, Telemark. Tinderholt 1 ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2011 i utmarken til gården Tveitan Østre (ID 145410) (Olsen 2012:190). Lokaliteten ble påvist ved to positive prøvestikk med til sammen to flintfunn. I alt ble det gravd seks prøvestikk innenfor lokalitetsavgrensningen, hvorav fire var negative. Lokaliteten ble anslått å ha en topografisk utstrekning på 225 m2 (Olsen 2012:190). Lokalitetens beliggenhet på 97-100 moh. tilsvarer en bruksfase i tidligmesolitikum og tidsrommet 8600-8300 f.Kr. Det ble gravd 82 m2 i lag 1, og totalt ble det gjort 521 funn av flint. Funnmaterialet vitner om én bruksfase i tidligmesolitikum. Lokaliteten har materiale som kan knyttes til spesialisert aktivitet bestående av åpning og forming av knoller og preparering av emner. Det er gjort flere sammenføyninger på lokaliteten og det er gjort flinttypeinndeling samt en utvidet teknologisk analyse av gjenstandsmaterialet. Det ble ikke påvist strukturer og det foreligger ingen dateringer fra lokaliteten. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt- Dørdal delrapport. Boplass fra eldre steinalder, Tinderholt 1, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.creator.authorScheffler, Anne Margrethe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61466
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58993/1/Top_ark_rapport_T1.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata