Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-30T10:01:51Z
dc.date.available2017-10-30T10:01:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58989
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 12-13.8.2013 og 18-30.9.2014 arkeologiske undersøkelser av Stokke/Polland 7 i Bamble kommune, Telemark. Stokke/Polland 7 ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2008 (ID 116730) (Meyer 2008). Lokaliteten ble påvist ved ett positiv prøvestikk. Lokaliteten ble anslått å ha en topografisk utstrekning på 525 m2. Lokaliteten lå nært dagens E18, ca. 35 moh. Stokke/Polland 7 ble arkeologisk undersøkt i feltsesongene 2013 og 2014. Det ble utført en utvalgsundersøkelse og det ble funnet 167 artefakter av flint. Funnmaterialet og høyde over havet tilsier en datering til seinmesolitikum.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Steinalderlokaliteten Stokke/ Polland 7, Stokke, 24/1-2, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.creator.authorSolheim, Steinar
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61410
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58989/1/Top_ark_rapport_SP7.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata