Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-30T08:32:23Z
dc.date.available2017-10-30T08:32:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58981
dc.description.abstractStokke/Polland 3 ble påvist av Telemark fylkeskommune i 2008 i forbindelse med reguleringsplan og utbygging for deler av Stokke gård. Det ble gravd tolv prøvestikk, hvorav seks var funnførende (Meyer 2008). Boplassflaten strakk seg fra 37 til 40 moh., og både topografi og beliggenhet tilsa at lokaliteten har vært strandbundet. Beliggenheten på 37 moh. antydet en strandlinjedatering til senmesolitikum, ca. 6100–5400 f.Kr. Det ble gjort 4666 littiske funn fordelt på råstofftypene flint, bergart, kvartsitt, bergkrystall og sandstein i tillegg til to fragmenter av brent hasselnøttskall. Hele den 520 m2 store lokalitetsflaten var funnførende, men fire områder pekte seg ut med høyere funnfrekvens. Det er gjennomført en utvidet katalogisering av det littiske funnmaterialet for å fremskaffe informasjon om teknologiske reduksjonssekvenser og råstoffstrategier. Flere av råstofftypene har gjennomgående korte og ufullstendige produksjonssekvenser, og dette indikerer bevegelser inn på og ut av lokaliteten. Lokaliteten er tolket som et resultat av flere korte opphold. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Steinalderlokaliteten Stokke/Polland 3 Stokke østre, 24/1, 2, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorFossum, Guro
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61407
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58981/1/Top_ark_rapport_SP3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata