Hide metadata

dc.contributor.authorTorbergsen, Elin Tinuviel
dc.date.accessioned2017-10-17T22:27:33Z
dc.date.available2017-10-17T22:27:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTorbergsen, Elin Tinuviel. Samfunnet på Forsandmoen i sør-skandinavisk kontekst En komparativ analyse av gårdsorganisering på Forsandmoen sammenlignet med Almhov, Hodde og Vorbasse, fra bronsealder periode II til slutten av folkevandringstid. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58848
dc.description.abstractForsandmoen i Rogaland er en gårdsbosetting med en vedvarende bebyggelse over to tusen år; datert fra bronsealder periode II og fram til slutten av folkevandringstid. Masteravhandlingen er en komparativ analyse, hvor Forsandmoen sammenlignes med tre samtidige skandinaviske boplasser: Boplassen Almhov fra bronsealder og førromersk jernalder, den førromerske jernalderlandsbyen i Hodde, og Vorbasse fra yngre romertid og folkevandringstid. Jeg undersøker om samfunnet på Forsandmoen, under bronse- og jernalderen, kan sies å ha vært en lokal variasjon av en allmenn skandinavisk utvikling innen samfunnsforhold og bosetting. Problemstillingen besvares ved at det anvendes i to ulike analyseperspektiv; et eksternt og et internt perspektiv. Fra et eksternt perspektiv belyses avstand mellom gårder, og fra et internt perspektiv framheves rommets utvikling. Resultatene fra analysen settes inn i Pierre Bourdieus praksisteori; habitus, sosialt felt og symbolsk kapital. Sentrale temaer for diskusjonen er begreper som ”utvidet hushold” og ”selvstendig hushold”, og i hvilken grad sør-skandinaviske tendenser var gjeldende innenfor de ulike historiske periodene på Forsandmoen.nob
dc.language.isonob
dc.subjectbolig- og hallrom
dc.subjectNøkkelord: Samfunnsforhold
dc.subjecthushold
dc.subjectBourdieus praksisteori.
dc.subjectgård
dc.subjectbyggetradisjon
dc.subjecthverdagspraksis
dc.subjectlanghus
dc.subjectgildehall
dc.titleSamfunnet på Forsandmoen i sør-skandinavisk kontekst En komparativ analyse av gårdsorganisering på Forsandmoen sammenlignet med Almhov, Hodde og Vorbasse, fra bronsealder periode II til slutten av folkevandringstidnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-10-17T22:27:33Z
dc.creator.authorTorbergsen, Elin Tinuviel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61513
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58848/1/ARK4090-Elin-Torbergsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata