Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-06T14:33:07Z
dc.date.available2017-10-06T14:33:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58654
dc.description.abstractHegna øst 5 ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2011 som ID 138163 (Demuth 2010: 76). Lokaliteten ble påvist ved 6 positive prøvestikk med 26 funn av flint og kvartsitt. Den ble anslått til å ha en utstrekning på 1060 m2. Høyde over dagens havnivå var 44–50 meter, hvilket tilsier en strandbundet bruksfase i mellommesolitikum, ca.7500–7000 f.Kr. Det ble totalt gjort 16 494 littiske funn. Funnspredningen viser fire konsentrasjoner, der høydeforskjellen mellom dem kan antyde ulike bruksfaser. To enkeltfunn av typologisk sikker neolittisk datering samt kokegroper og nedgravninger fra jernalderen på lokalitetens nedre del viser til bruk over et langt tidsrom. Dyrkning i forhistorisk og moderne tid og deretter utplanting av gran har forstyrret sporene av den eldste aktiviteten. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Steinalderlokaliteten Hegna øst 5, Stokke Østre 22/2, Hegna 24/2, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorHavstein, John Asbjørn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61368
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58654/1/Top_ark_rapport_H%C3%985.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata