Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-05T08:44:35Z
dc.date.available2017-10-05T08:44:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58642
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 06.07-04.09 2014 arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Hegna Øst 3 i Bamble kommune, Telemark. Lokaliteten Hegna Øst 3 ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2010 og fikk ID 138181. Lokaliteten var topografisk avgrenset til 685 m2 og høyde over havet var 38-39 meter. I seinmesolittisk tid, da havet sto 37 meter høyere har undersøkelsesområdet ligget nordvest på ei mindre halvøy, på østsida av en vik. Lokaliteten har ligget på en liten hylle topografisk avgrenset av berg i øst og skrånende terreng og lave bergknatter i vest og nord. Både nord- og sørenden av flaten har hatt gode havneforhold. Området har tidligere vært dyrka og var ved undersøkelsestidspunktet bevokst av bregner og gress. Det ble derfor besluttet å utføre en utvalgsundersøkelse på lokaliteten, og grave metersruter og kvadranter i matjorda. Totalt ble det gjort 71 funn, hvorav ett fragment av keramikk. Deretter ble lokaliteten flateavdekket med maskin. Det ble ikke gjort funn av tydelige og sikre strukturer og det foreligger ingen dateringer fra lokaliteten, men det littiske materialet peker mot et opphold fra seinmesolitikum som sammenfaller med en strandlinjedatering til rundt 5600-5700 f.Kr. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Hegna Øst 3, Stokke Østre, 24/4, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.creator.authorSolheim, Steinar
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61347
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58642/1/Top_ark_rapport_H%C3%983.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata