Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-05T08:33:46Z
dc.date.available2017-10-05T08:33:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58639
dc.description.abstractHydal 8 (ID 138170) ble registrert i 2010 av Telemark fylkeskommune i forbindelse med ny E18 gjennom Bamble kommune (Demuth 2011). Lokaliteten ble påvist med ett positivt prøvestikk med ni funn. Den topografiske utstrekningen ble anslått til å være 225 m2 (Demuth 2011: 54). Beliggenheten på 73–70 moh. antyder i henhold til strandlinjekurven bruk i eldste del av mellommesolitikum, i tidsrommet 8300–8000 f.Kr. Hydal 8 ble undersøkt parallelt med fem andre lokaliteter på Hydal i 2014. Det ble gjort 1209 littiske funn på lokaliteten, og majoriteten av funnene var av flint. I likhet med de nærliggende boplassene tilhører også Hydal 8 en mellommesolittisk teknologisk tradisjon (se diskusjon av Hydal 3). Det er observert flere teknologiske sekvenser i gjenstandsmaterialet fra Hydal 8, og dette kan peke mot et opphold av en annen karakter enn de øvrige lokalitetene på Hydal. Et viktig element ved Hydal 8, sett i sammenheng med de øvrige lokalitetene, er utformingen av landskapet. Mens Hydal 3 og 4 var lokalisert på en liten øy, har Hydal 7 og 8 hatt beliggenhet på en halvøy, vendt inn mot en bukt med utsyn til fastlandet. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Boplass fra steinalder, Hydal 8,40/1, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61344
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58639/1/Top_ark_rapport_HY8.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata