Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-05T08:29:43Z
dc.date.available2017-10-05T08:29:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58638
dc.description.abstractHydal 7 (ID 138148) ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2010 (Demuth 2011). Den ble påvist ved tre positive prøvestikk med til sammen seks funn. Den topografiske utstrekningen ble anslått til å være 152 m2. Med en beliggenhet på 74 moh. kan lokaliteten strandlinjedateres til overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum, i tidsrommet 8300–8100 f.Kr. Det er blitt gjort 332 funn av littisk materiale, og flint var det dominerende råstoffet. En stor andel av funnmaterialet er brent og fragmentert. Teknologisk sett tilhører Hydal 7 en mellommesolittisk teknologisk tradisjon. Gjenstandsinventaret kan tyde på at boplassen er spor etter en annen type aktivitet enn de nærliggende Hydal 3, 4 og 8. Flere fyllskifter og grå sandlinser ble observert under utgravningen. Én hypotese var at dette kunne være spor etter ildsteder eller andre strukturer i forbindelse med aktiviteter utført på boplassen. Det foreligger en C14-datering til overgangen mellom romertiden og folkevandringstiden fra et av de grå sandlagene. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Boplass fra steinalder Hydal 7, 40/1, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61343
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58638/1/Top_ark_rapport_HY7.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata