Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-05T08:18:26Z
dc.date.available2017-10-05T08:18:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58636
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 23.6-25.09 2014 arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Hydal 5 i Bamble kommune, Telemark. Lokaliteten ble registrert som en steinalderboplass i dyrka mark av Telemark fylkeskommune i 2010 og fikk ID 138159 (Demuth 2011:50). Under etterregistreringer i 2011 ble lokaliteten sjaktet før det ble oppdaget at den allerede var registrert som en steinalderlokalitet (Olsen 2012:75). Lokaliteten ble anslått å ha en topografisk utstrekning på 280 m2 (Demuth 2011: 50). Hydal 5 lå på en liten åker med sørlig lett hellende flate omkranset av berg mot nord og øst, og Rugtvedt veien i vest, på 76-78 over dagens havnivå. Høyden over havet tilsvarer en bruksfase i overgangen tidligmesolitikum og mellommesolitikum og tidsrommet 8500-8200 f.Kr. Med bakgrunn i registreringene besluttet KHM å utføre en utvalgsundersøkelse av matjorda med 14 metersruter med 4 meters mellomrom. Det ble ikke utskilt mekaniske lag og hver rute ble gravd til bunns gjennom matjordslaget. Funnmengden var beskjeden. Det ble gjort funn av 14 gjenstander av flint. Det foreligger en skraper og ett plattformavslag, resten er avfallsmateriale. Plattformavslaget kan tyde på at lokaliteten tilhører overgangen tidlig til mellommesolitikum slik som de øvrige boplassene i området. Etter rutegraving ble matjorden fjerne med gravemaskin, og under flateavdekkingen ble det påvist flere pløyespor i undergrunnen, samt enkelte dreneringsgrøfter. Syv strukturer ble dokumentert og snittet, og det ble det tatt ut makroprøver og kullprøver. En kokegrop ble datert til 1390-1265 f.Kr. (Ua-51479, 3053±34 BP), noe som tilsvarer eldre bronsealder. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Boplass fra steinalder/flateavdekking, Hydal 5,40/1, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61341
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58636/1/Top_ark_rapport_HY5.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata