Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-05T08:10:36Z
dc.date.available2017-10-05T08:10:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58635
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 23.06-25.09-2014 arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Hydal 4 i Bamble kommune, Telemark. Hydal 4 (ID 138171) ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2010 (Demuth 2011:50). Lokaliteten ble påvist ved to positive prøvestikk med to flintfunn, og ble anslått å ha en topografisk utstrekning på 150 m2 (Demuth 2011:48). Beliggenheten på 80 moh. antyder i henhold til strandlinjekurven bruk i siste halvdel av tidligmesolitikum og ved overgangen til mellommesolitikum, i tidsrommet 8300-8100 f.Kr. I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene ble det gjort 375 funn. Flint var det dominerende råstoffet. Trekk i funnmaterialet tyder på en mellommesolittisk teknologi, og gjenstandsmaterialet er ensartet og enfaset. Oppholdet på lokaliteten kan, basert på de relativt få funnene, de entydige teknologiske sekvensene og funnkonsentrasjonens tetthet, trolig tolkes som av kortvarig karakter. En alternativ tolkning er at boplassen er i bruk samtidig med boplassen Hydal 3, beliggende noen meter mot vest, og inngår i relasjon med utnyttelsen av det landskapsrommet. To strukturer ble påvist, ett ildsted og én urnegrav (C59657), som viser til bruk i seinmesolitikum og eldre jernalder. I tillegg ble det funnet et hasselnøttskall som også ble datert. Det foreligger ingen gjenstandsfunn som kan knyttes opp mot disse dateringene og det littiske materialet virker i sin helhet og tilhøre det tidligmesolittiske oppholdet. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Boplass fra steinalder Hydal 4, 40/1, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61340
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58635/1/Top_ark_rapport_HY4.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata