Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-03T08:24:32Z
dc.date.available2017-10-03T08:24:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58619
dc.description.abstractDørdal ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2011 på bakgrunn av to positive prøvestikk med til sammen åtte funn av flint og bergkrystall (Olsen 2011: 208–210). Flaten ble anslått til å ha en topografisk utstrekning på 235 m2. Lokaliteten lå 101–100 moh. og er strandlinjedatert til 8600–8400 f.Kr. Det ble funnet 670 gjenstander av flint og 105 av kvarts og kvartsitt, som i hovedsak kan tilskrives et fåtall reduksjonssekvenser, hovedsakelig i form av flekkeproduksjon. Funnmaterialet tilsier, i likhet med strandlinjen, en datering til tidligmesolitikum. Boplassflaten framsto som uforstyrret av seinere tids menneskelig aktivitet og dermed med potensial for tolkning av aktiviteter og boplassorganisering. To funnkonsentrasjoner skiller seg ut med høyere tetthet av funn, hvorav den ene er relatert til et ildsted som er C14-datert til seinmesolitikum. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Steinalderlokaliteten Dørdal, Fostvedt Østre, 68/2, Bamble kommune, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorHavstein, John Asbjørn
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61324
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58619/1/Top_ark_rapport_D%C3%B8rdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata