Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-03T08:19:52Z
dc.date.available2017-10-03T08:19:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58618
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 06.07-04.09. 2014 arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Hegna Øst 4 i Bamble kommune, Telemark. Lokaliteten Hegna Øst 4 ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2011 (Olsen 2012) og fikk ID 147457. Lokaliteten ble påvist på bakgrunn av 4 positive prøvestikk og er topografisk avgrenset av berg i NØ og SV, ei innsnevring i skaret i NV, samt 8 negative prøvestikk i SØ (Olsen 2012:162). Den topografiske utstrekningen ble anslått å være 528 m2. Med en beliggenhet på 35-36 moh kan lokaliteten strandlinjedateres til seinmesolitikum og perioden 5100-5300 f.Kr. Grunnet moderne forstyrrelser ble lokaliteten nedprioritert og etter en innledende undersøkelse ble bare et begrenset område åpnet for å frembringe ett representativt materiale. Totalt ble det gjort 324 littiske funn. Funnmaterialet framstår som seinmesolittiske og omfatter mikroflekker og -kjerner av flint, en bergartsøks og avslag i kvartsitt og bergkrystall. To steinansamlinger tolket som mulige varp ble funnet, ellers ingen strukturer. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Rugtvedt-Dørdal delrapport. Steinalderlokalitet Hegna Øst 4, Stokke Østre, 24/3, Bamble, Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.creator.authorHavstein, John Asbjørn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61323
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58618/1/Top_ark_rappor_H%C3%984.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata