Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-02T13:16:02Z
dc.date.available2017-10-02T13:16:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58609
dc.description.abstractSteinalderlokaliteten Nordby 2 ble registrert av Vestfold fylkeskommune i 2009 og fikk ID 119410 (Lia 2010:194-197). Under registreringen ble det gravd to positive prøvestikk med ett flintfunn i hver. Ytterligere 13 prøvestikk ble gravd uten at det førte til flere funn. Basert på dette ble lokalitetens utstrekning anslått til 112 m2 (Lia 2010:194). Lokaliteten ble undersøkt i løpet feltsesongen 2011. Nordby 2 ligger mellom 65-70 meter over dagens havnivå, noe som tilsvarer en bruksfase i mellommesolitikum og tidsrommet 7900-7500 f.Kr. Lokaliteten antas å ha vært strandbundet da den var i bruk. Totalt ble det gjort 2467 funn, hvorav flint var det dominerende råstoffet. Det ble også funnet 101 skår av snorstempeldekorert keramikk. Funnmaterialet viser til en hovedbruksfase i mellommesolitikum, men keramikken og enkelte littiske funn vitner om aktivitet i tidlig- eller mellomneolitikum. Et ildsted ble funnet og undersøkt, og er 14Cdatert til førromersk jernalder. Prosjektleder: Hege Damlien/Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleDelrapport E-18 Prosjektet Bommestad-Sky. Nordby 2; Steinalderlokalitet. Nordby, 2008/1, Larvik kommune, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61315
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58609/1/Rapport+Nordby+2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata