Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-02T13:11:34Z
dc.date.available2017-10-02T13:11:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58608
dc.description.abstractVed den arkeologiske undersøkelsen sommeren 2011 ble det undersøkt et område på ca. 210 m2 og det ble gjort 50 littiske funn. Det ble undersøkt en kokegrop datert til yngre bronsealder og et udatert ildsted. Høyden over havet tyder på aktivitet i midtre del av mellommesolitikum. Nordby 1 skiller seg i stor grad fra andre samtidige lokaliteter med få funn. Lokaliteten representerer trolig ett eller flere korte opphold med liten eller ingen redskapsproduksjon. Slitesporsanalyser viser i midlertid til aktivitet i form av bearbeiding av tre og skinn samt oppskjerping/reparasjon av redskaper. Dette er en type lokalitet som sjelden blir prioritert undersøkt og Nordby 1 har således gitt ett lite, men viktig bidrag til forståelsen av bosetningsorganisering og landskapsbruk i Vestfold i mellommesolitikum. Prosjektleder: Hege Damlien/Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleDelrapport E18 Bommestad-Sky. Nordby 1; Mellommesolittisk aktivitetsområde. Nordby, 2008/1, Larvik, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorOlsen, Dag Erik Færø
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61318
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58608/1/Rapport+Nordby+1.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata