Hide metadata

dc.date.accessioned2017-10-02T12:36:18Z
dc.date.available2017-10-02T12:36:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58605
dc.description.abstractSommeren 2012 ble 213 m2 undersøkt på Hovland 3. Det ble funnet 21 381 flintartefakter, men også gjenstander av kvartsitt, bergkrystall, bergart og sandstein. Det ble i tillegg påvist et kulturlag tolket som en hyttetuft. Kulturlaget er 14C-datert til mellommesolitikum (7676-7579 f.Kr.). I tillegg ble det undersøkt tre ildsteder og åtte groper/kokegroper hvorav seks var mesolittiske, en fra førromersk jernalder og en fra romertid. Gjenstandsmaterialet er entydig mellommesolittisk og samsvarer godt med tidligere undersøkelser i Øst-Norge. Diagnostiske trekk inkluderer hullingspisser, skjevtrekantmikrolitter og produksjon av regulære flekker og mikroflekker på koniske og ensidig koniske plattformkjerner. Redskapstyper omfatter bor, skrapere og køller hvorav en korsformet. Lokaliteten representerer trolig ett eller flere langvarige opphold. Prosjektleder: Hege Damlien/Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.titleDelrapport E18 Bommestad-Sky. Hovland 3: Boplass fra mellommesolitikum med hyttetuft. Hovland, 2005/6, Larvik, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorOlsen, Dag Erik Færø
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61314
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58605/1/Rapport+Hovland+3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata