Hide metadata

dc.date.accessioned2017-09-25T13:06:31Z
dc.date.available2017-09-25T13:06:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58531
dc.description.abstractI 2012 ble det levert inn gjenstandsfunn fra jordet mellom Hove og gravfeltet på Hundorp i Sør-Fron, som kan stamme fra utpløyde graver fra jernalder. Funnene ble gjort i forbindelse med søk med metalldetektor av medlemmer fra Mjøsen detektorklubb. Kulturhistorisk museum gjennomførte deretter sikringsundersøkelser på stedet høsten 2014, i form av systematiske søk med metalldetektor. Det ble samlet inn 51 gjenstandsfunn for en nærmere vurdering. 2 av funnene ble innlemmet i museets samlinger. Dette dreier seg om en beltespenne fra middelalder og en tyngde av bly fra jernalder/middelalder/nyere tid. Funnene kan følgelig ikke knyttes direkte opp mot de innleverte gjenstandsfunnene fra 2012, og undersøkelsen har dermed ikke lyktes med å belyse hvorvidt metallsøkerfunnene kan knyttes til utpløyde graver. Blant de øvrige 49 gjenstandsfunnene er det blant annet 11 kobber- og sølvmynter fra tidsrommet 1670-1951 og 4 hestesko og 6 hesteskosøm av uavklart alder, foruten en rekke fragmenter, spiker og diverse gjenstander av bly, jern og kobberlegering. Ingen av disse funnene kan med sikkerhet knyttes til førreformatorisk tid og er derfor returnert til grunneier.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleMetalldetektorsøk. Hundorp, 68/1, Sør Fron kommune, Oppland fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorGundersen, Ingar M.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61243
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58531/1/RPT_Opp_S%C3%B8r-Fron_Hundorp_130917.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata