Hide metadata

dc.contributor.authorRuud, Emilie
dc.date.accessioned2017-09-21T22:28:15Z
dc.date.available2017-09-21T22:28:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationRuud, Emilie. Drømmen om Jugoslavia. En studie av to bosniske flyktningers idenitetskonstruksjoner. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58433
dc.description.abstractDette er en studie av to bosniske flyktningers identitetskonstruksjoner. Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter og Museum gjennomførte i forbindelse med prosjektet «Norsk i går, i dag, i morgen?» livsløpsintervjuer av ulike innvandrergrupper. Det er to av disse livsløpsintervjuene jeg her har benyttet meg av. Studiens problemstilling er: Hva kommuniserer de bosniske flyktningene om sin identitet i livsløpsintervjuene? Innenfor kulturhistorisk forskning forstås identitet som noe ved et menneske som hele tiden er i endring og utvikling. Gjennom et liv skapes og konstrueres identiteten og den er ikke noe essensielt eller konstant ved et menneske. Gjennom sine fortellinger kommuniserer og konstruerer de bosniske flyktningene sin identitet. Fortellingene handler i stor grad om hjemlandet, i fortid, nåtid og fremtid. Drømmen om hjemlandet, med de verdiene de tillegger det sosiale og kulturelle fellesskapet, er helt vesentlig for hvordan de forstår seg selv og sin identitet. For å analysere kommunikasjonen benyttet jeg meg hovedsakelig av de teoretiske begrepene offentlige skript og alternative skript. I tillegg anvendte jeg begrepet et tredje nærværende for å undersøke om fortelleren forholder seg til flere kontekster, eventuelt mottakere, enn selve intervjusituasjonen.nob
dc.language.isonob
dc.subjectJugoslavia
dc.subjectlivsløpsintervju
dc.subjectidentitetskonstruksjoner
dc.subjectIdentitet
dc.titleDrømmen om Jugoslavia. En studie av to bosniske flyktningers idenitetskonstruksjonernob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-21T22:28:15Z
dc.creator.authorRuud, Emilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61138
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58433/1/Masteroppgave_Emilie-Ruud.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata