Hide metadata

dc.contributor.authorSchumacher, Birgitte Wang
dc.date.accessioned2017-09-21T22:28:01Z
dc.date.available2017-09-21T22:28:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSchumacher, Birgitte Wang. Utprøvende arkitektur? En semiotisk studie av vinnerbidraget i arkitektkonkurransen til Vi kan-utstillingen i Oslo.. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58416
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en semiotisk arkitekturhistorisk studie om hva utstillingsarkitektur kan bety og hvordan den har potensiale til å formidle sitt meningsinnhold. Oppgavens hovedfokus er konkurranseutkastet «Vi» utformet av arkitektene Knut Knutsen, Arne Korsmo og Andreas Nygaard. Disse tegningene har i liten grad vært gjenstand for dypere studier og analyse, og når de behandles begrenses det ofte til korte henvisninger. Denne oppgaven har til hensikt å fylle deler av dette hullet. Hovedsakelig ved å se på tegningenes visuelle og arkitektoniske virkemidler, samt diskutere hvorvidt det i tegningene fremkommer et mulig meningsinnhold i arkitekturen? Oppgaven forsøker både å belyse og diskutere arkitektenes intensjon og mening slik den fremkommer gjennom tegningene. Er det slik at «Vi» har elementer av utprøving i forhold til arkitekturens konvensjoner? For å belyse dette vil jeg også trekke inn tekster av ulik karakter som, gjennom sin tilknytning til konkurransetegningene kan bidra med innsikt i og kommentarer på arkitekturen. Umberto Eco sin semiotiske teori om tegn og deres kommuniserende egenskaper tilbyr verktøy for å studere og diskutere meningsinnholdet i arkitekturen. Denne teorien er valgt som oppgavens rammeverk. En teori som befatter seg med tegnenes betydning kan være fruktbart for konkurransetegninger som i stor grad fungerer som et retorisk virkemiddel for arkitektene og som det er rimelig å anta vil ha et høyt innhold av tegn. Spesielt benytter jeg meg av Ecos teoretiske perspektiver på og rundt utstillingsarkitektur hvor det sentrale aspektet er at formidlingen av meningsinnholdet er det viktigste og at det kan gå på bekostning av konvensjonelle verdier. Oppgaven har også til hensikt å studere et utvalg prosessuelle arkitekturtegninger for å vurdere utviklingen i utstillingens arkitektoniske uttrykk, likeså den endelige fysiske realisering av Vi kan-utstillingens arkitektur. Dette for å studere hva som beholdes og hva som endres i forhold til arkitekturen slik den fremstilles gjennom arkitekturtegningene.nob
dc.language.isonob
dc.subjectUmberto Eco
dc.subjectOslo
dc.subjectkunsthistorie
dc.subjectfunksjonalisme
dc.subjectArne Korsmo
dc.subjectutstilling
dc.subject1938
dc.subjectarkitektur
dc.subjectsemiotikk
dc.titleUtprøvende arkitektur? En semiotisk studie av vinnerbidraget i arkitektkonkurransen til Vi kan-utstillingen i Oslo.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-21T22:28:01Z
dc.creator.authorSchumacher, Birgitte Wang
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61122
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58416/1/Schumacher-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata