Hide metadata

dc.contributor.authorVara, Tor Mikkel
dc.date.accessioned2017-09-21T22:27:58Z
dc.date.available2017-09-21T22:27:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationVara, Tor Mikkel. Undergraver evolusjonen moralsk realisme?. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58413
dc.description.abstractDenne oppgaven drøfter evolusjonære undergravende argumenter (EUA). Dette er argumenter som hevder at moralsk realisme undergraves av den kunnskapen vi har om evolusjonen. Tilhengerne av evolusjonære undergravende argumenter hevder at fordi mennesker er et produkt av evolusjonen, så er også våre moralske oppfatninger et resultat av evolusjonen. Evolusjonens har imidlertid selektert for overlevelse og reproduksjon og ikke for oppdagelse av moralske sannheter. Konklusjonen er derfor at våre moralske overbevisninger ikke kan forklares ved at det finnes moralske fakta, men heller ved at disse overbevisningene har vært evolusjonært gunstig på et gitt tidspunkt. Disse evolusjonære undergravende argumentene fremføres av Richard Joyce og Sharon Street, men er like gamle som evolusjonslæren. Denne oppgaven har som mål å svare på EUA og forsvare moralsk realisme. Den drøfter Knut Olav Skarsaune: som hevder at det finnes en form for objektiv verdi som er kompatibel med evolusjon: at smerte er dårlig og nytelse er bra. Erik J. Wielenberg: som hevder at det finnes en indirekte sammenheng mellom evolusjon og moralsk realisme. Den rasjonelle evnen vi utviklet for å overleve og spre gener, gjorde oss også i stand til å etablere moralske sannheter om rettigheter. Justin Clarke-Doane: som trekker en parallell til matematikk, og hevder EUA også gjør matematisk realisme umulig. I tillegg henter oppgaven inspirasjon fra Russ Shafer-Landau, Peter Singer og Katarzyna de Lazari-Radek og Guy Kahane og deres drøftelse av forholdet mellom intuisjon og rasjonalitet. Det finnes flere svar på EUA, med ulike innfallsvinkler og med ulike kostnader, men vi kan skaffe oss kunnskap om hva som er moralske sannheter. Arven fra evolusjonen er både en feilkilde, og en kilde til kunnskap. Den har gitt oss både moralske overbevisninger og rasjonalitet. Det er all grunn til å tro at rasjonalitet kan bidra i tilstrekkelig grad til at vi kan finne ut hva som bare er moralske overbevisninger og hva som er moralske sannheter. Da er det mulig å akseptere evolusjonen og samtidig forsvare moralsk realisme.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleUndergraver evolusjonen moralsk realisme?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-21T22:27:58Z
dc.creator.authorVara, Tor Mikkel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61145
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58413/8/Vara_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata