Hide metadata

dc.contributor.authorBekkevold-Jernberg, Ina Marie
dc.date.accessioned2017-09-19T22:27:32Z
dc.date.available2019-04-28T22:46:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBekkevold-Jernberg, Ina Marie. Villet egenskade og personlighetsforstyrrelse med fokus på kjønn. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58363
dc.description.abstractBakgrunn: En personlighetsforstyrrelse (PF) medfører økt risiko for villet egenskade, og dette gjelder spesielt for borderline personlighetsforstyrrelse (BPD). Nåværende studier er oppsummert sett ikke entydige på reell kjønnsfordeling av BPD. Denne studien ser på om det er kjønnsforskjeller i forekomst av villet egenskade hos pasienter med BPD sammenlignet med pasienter med en annen PF. Om forekomsten av villet egenskade påvirkes av sosiodemografiske variabler og psykiske symptomer undersøkes også, med fokus på kjønnsforskjeller hos pasienter med BPD eller en annen PF. Metode: DagbehandlingsNettverk er et klinisk forskningssamarbeid mellom personlighetsfokuserte behandlingsenheter i Norge. Datamaterialet i denne studien består av informasjon innsamlet gjennom spørreskjema og diagnostikk på utredningtidspunktet for 1955 pasienter. Resultater: Villet egenskade ser i dette utvalget ut til å ha en sammenheng med selvmordstanker, og særlig for selvmordstanker med konkrete planer. I tillegg observeres sammenhenger mellom villet egenskade og ung alder, høyt symptomtrykk, å bo alene eller ha en bosituasjon med andre enn partner og/eller barn, å være ugift og å ha BPD. Å være kvinne er sterkere assosiert med villet egenskade, men assosiasjonen er redusert for pasienter med BPD. Konklusjon: Resultatene fra denne studien kan understreke viktigheten av å være oppmerksom på villet egenskade, og spesielt i sammenheng med selvmordstanker og BPD hos begge kjønn. Vi vet at villet egenskade kan behandles med gode resultater hos pasienter med BPD (Linehan et al., 2006; Mehlum et al., 2014). Videre kan sammenhengene mellom kjønn, BPD og villet egenskade med fordel bli mer undersøkt.nob
dc.language.isonob
dc.subjectselvmordstanker
dc.subjectVillet egenskade
dc.subjectborderline personlighetsforstyrrelse
dc.subjectkjønnsforskjeller
dc.titleVillet egenskade og personlighetsforstyrrelse med fokus på kjønnnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-19T22:27:32Z
dc.creator.authorBekkevold-Jernberg, Ina Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-61084
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58363/7/Bekkevold-Jernberg_Masteroppgave_28-04-17.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata