Hide metadata

dc.contributor.authorSkadsheim, Petter
dc.date.accessioned2017-09-07T22:32:42Z
dc.date.available2017-09-07T22:32:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSkadsheim, Petter. Modellering og trening av muntlige ferdigheter. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58222
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg forsket på opplæring i muntlige ferdigheter, nærmere bestemt hvordan en lærermodellering kan fungere som en muntlig modelltekst. Dette har jeg gjort ved å undersøke følgende problemstilling: Hvordan kan lærerens modellering av muntlige fremføringer brukes i opplæring av muntlige ferdigheter? Teorikapittelet mitt tar for seg psykologen Albert Banduras modelleringsteori. Andre former for modellering blir også gjort rede for, blant annet modelltekster, mesterlære og imitatio. Jeg trekker frem tidligere studier på modelltekster, og viser i oppgaven hvordan mine funn sammenfaller og skiller seg fra disse studienes funn. Måten jeg har undersøkt problemstillingen på er gjennom kvalitativ metode, og jeg har besøkt tre lærere og hver av deres norskklasser på videregående skole. Jeg har observert lærermodellering og elevfremføringer, og intervjuet både elever og lærere for å få en forståelse av deres syn på hvordan undervisningsopplegget fungerte, og hva som var nødvendige faktorer for at opplegget skulle lykkes. Studien viser at å bruke lærermodellering som modelltekst oppleves som positivt av flertallet av elevene, så vel som alle lærerne. Den viser at lærermodellering egner seg godt som introduksjon til nye sjangre, og at det er fint for elevene og få se læreren modellere et løsningsforslag, for da skjønner de hva læreren ønsker at de skal ha med. Lærerne i studien trekker frem at det er positivt å modellere et svar særlig fordi man ser egne oppgaver i et nytt lys, og at det i fremtiden kan bli lettere å lage gode oppgaver som følge av dette. Viktigheten av at modelleringen er direkte relevant for elevenes oppgave, og at den er innenfor elevenes nærmeste utviklingssone blir også trukket frem. Elevene som opplevde at de ikke fikk så mye ut av lærermodelleringene trakk frem nettopp dette, at enten var modelleringen irrelevant, eller så tilførte den ikke noen ny kunnskap til elevene.nob
dc.language.isonob
dc.subjectmuntlige ferdigheter
dc.subjectModellering
dc.subjectmodelltekster
dc.titleModellering og trening av muntlige ferdigheternob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-08T22:27:44Z
dc.creator.authorSkadsheim, Petter
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60615
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58222/1/masteroppgave-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata