Hide metadata

dc.contributor.authorJünge, Lisa-Mari Moen
dc.date.accessioned2017-09-07T22:32:33Z
dc.date.available2017-09-07T22:32:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJünge, Lisa-Mari Moen. EØS-rettens tjenere. Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio.. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/58211
dc.description.abstractAvhandlingen tar for seg spørsmålet om norske domstoler har en plikt til å anvende EØS-retten ex officio, altså på eget initiativ og uavhengig av partenes anførsler og påstander. Partsautonomien har tradisjonelt regulert sivilprosessen. Når det er partene som skal trekke opp sakens rammer, innebærer dette en risiko for materielt "uriktige" avgjørelser. Realiseringen av fellesskapsrettens formål om rettsenhet og gjennomslagskraft, hviler også på nasjonale prosessregler. Avhandlingen omhandler hvilken rolle EØS-retten krever at norske domstoler påtar seg for å sikre materielt riktige avgjørelser. Undersøkelsene viser at EØS-retten legger press på partsautonomien og den tradisjonelle rollefordelingen mellom parter og domstol, slik at domstolenes og sivilprosessens samfunnsfunksjon kan være i endring. Særlig i forbrukertvister og ved overprøving av voldgiftsdommer har norske domstoler fått en mer omfattende plikt til å anvende EØS-retten enn det som følger av prosesslovgivningens utgangspunkter.nob
dc.language.isonob
dc.subjectex officio
dc.subjectbegrenset rådighet.
dc.subjectEØS-rett
dc.subjectekvivalensprinsippet
dc.subjectforbrukeravtaledirektivet
dc.subjectdisposisjonsprinsippet
dc.subjecteffektivitetsprinsippet
dc.subjectfri rådighet
dc.subjectforbrukerrett
dc.subjecteget initiativ
dc.subjectdispositiv
dc.subjectprosessbegrensninger
dc.subjectnasjonal prosessautonomi
dc.subjectown motion
dc.subjectprosessuell beskyttelse
dc.subjectordre public
dc.subjectindispositiv
dc.subjectdirektiv 93/13
dc.subjectforhandlingsprinsippet
dc.titleEØS-rettens tjenere. Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio.nob
dc.title.alternativeThe servants of the EEA Law. The obligation of Norwegian Courts to apply EEA Law Ex Officio.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-08T22:27:41Z
dc.creator.authorJünge, Lisa-Mari Moen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60694
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58211/1/216.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata