Now showing items 1-1 of 1

  • Zinabu, Yoseph (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Iddir er en frivillig organisasjon som er basert på begravelser. Medlemmene mottar økonomisk støtte, hjelp til praktisk arbeid og sosial støtte i forbindelse med begravelser og dødsfall i familien. Over tid har organisasjonen ...