Now showing items 1-1 of 1

  • Ydse, Tone Fredriksen (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Avhandlingen ser museumsformidling i et diskursperspektiv. Jeg viser, med utgangspunkt i arbeidet bak museumsutstillingen "Livsbilder" ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, at formidlingsdiskursen er i endring. Aktørene ...