Now showing items 1-1 of 1

  • Wrede-Holm, Vivien (Master thesis / Hovedoppgave, 2000)
    Oppgaven tar for seg multikulturalisme som en statlig administrert politikk i Australia. Jeg undersøker ulike forståelser av multikulturalisme som produseres i byråkratiet og i en gruppe pakistanske innvandrere. I lys av ...