Now showing items 1-1 of 1

  • Wiik, Sara Michelle (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Avhandlingen handler om konstruksjon av identitet, og om interaksjonen mellom to ”kulturer”. Jeg har studert jøder i Buenos Aires, og jeg skal ta tak i hvordan og i hvilken grad den jødiske identiteten blir vedlikeholdt, ...