Now showing items 1-1 of 1

  • Vedeld, Geir Tolgensbakk (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Analysene bygger på empiri fra et antropologisk skole- og klasseromsfeltarbeid, som strakk seg over ett skoleår. Avhandlinga dreier seg om makt, motstand og disiplinering i ungdomsskolen. Analysen av empirien foretas i et ...