Now showing items 1-1 of 1

  • Tomac, Oliver (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Sammendrag: Denne oppgaven er et resultat av et feltarbeid i Mostar i våren 2008. Jeg ønsket å undersøke hvordan livet i en etnisk delt by artet seg, 14-15 år etter at de to etniske gruppene i Mostar; muslimene og kroatene ...