Now showing items 1-1 of 1

  • Thorleifsson, Cathrine Moe (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
    Over en million asylsøkere ankom Europa i 2015, mer enn det dobbelte fra det foregående år.1 En av de mange og sammensatte årsakene til økningen er de langvarige konfliktene i Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia.2 ...