Now showing items 1-1 of 1

  • Teklie, Selamewit Tewelde (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Mitt feltarbeid er gjennomført i Norge i 2013, hovedsakelig i Oslo blant papirløse asylsøkere som har fått endelig avslag på sine søknader om oppholdstillatelse. Ved avslag skal de papirløse i følge loven forlate Norge, ...