Now showing items 1-1 of 1

  • Tønnesen, Johan Christian (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Abstrakt: Denne avhandlingen analyserer ulike kulturelle modeller i en formell organisasjon. Den baserer seg på et feltarbeid som jeg utførte på Ullevål Universitetssykehus våren 2005. Feltarbeidet foregikk hovedsakelig ...