Now showing items 1-1 of 1

  • Sverdrup, Thomas Hongseth (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Sammendrag I denne oppgaven ser jeg på hvordan ideologi blir produsert og reprodusert i de dagligdagse samtalene. Oppgaven bygger på et feltarbeid i et lokallag av Fremskrittspartiet gjennomført i perioden januar 2007 til ...