Now showing items 1-1 of 1

  • Schau, Lene Røstvær (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Sammendrag Denne oppgaven baserer seg på et åtte måneder langt feltarbeid, og tar for seg konstruksjon av sted og stedsidentitet på Vålerenga. Steder skapes og gjenskapes, gjennom folks daglige praksis, gjennom samhandling ...