Now showing items 1-1 of 1

  • Sagbakken, Anne (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    I denne oppgaven vil det diskuteres rundt nicaraguanske kvinners roller som ofre, martyrer og kvinneundertrykkere innenfor strukturer som kan underordne kvinner. Tre hovedproblemstillinger vi danne utgangspunkt for disse ...