Now showing items 1-1 of 1

  • Sørensen, Erik (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Sammendrag. Avhandlingen tar for seg hvilke konsekvenser kompleksitet har for de ansatte i den kommunale barneverntjenesten, og den jobben som de skal gjøre. Kompleksitet belyses ved å se nærmere på velferdsstaten/den ...