Now showing items 1-1 of 1

  • Ralle, Gro (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Nyheten falt som en bombe for alle 900 tilsatte da det ble kjent at det var lagt planer om at de ulike institusjonene de arbeidet ved skulle flyttes fra Oslo til andre kanter av landet. Det ble organisert en intens ...