Now showing items 1-1 of 1

  • Patel, Anita (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Med utgangspunkt i teorier om migrasjon og transnasjonalisme, tar jeg for meg den asiatiske befolkningen i Ugandas hovedstad, Kampala. Blant disse er det mange som har en variert migrasjonsbakgrunn. Familier utvandret fra ...