Now showing items 1-1 of 1

  • Olafsen, Aase Marie (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    SubChurch er et kristent felleskap og en menighet i Oslo SubChurch med 130 medlemmer. SubChurch er delt inn i to ”avdelinger” hvor den ene er selve menigheten hvor det religiøse står i fokus og den andre er SubScene hvor ...