Now showing items 1-1 of 1

  • Oddstad, Jonas (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Oppgaven tar for seg temaet ryggsekkturisme, eller backpacking. Mine feltarbeid ble gjort i 1999 i Mexico og Guatemala, og i 2000 i India Nepal og Thailand. Problemstillingen for oppgaven tar utgangspunkt i hvorvidt den ...