Now showing items 1-1 of 1

  • Larsen, Julie Berge (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Avhandlingens utgangspunkt er et fire måneders langt feltarbeid i en barnehage utenfor Havanna på Cuba. Jeg følger Thornes (1993) konstruksjonistiske syn på kjønn; gutter og jenter er ikke forskjellige fordi de er født ...